Location Локација

ДТЦ "Мавровка"
сутерен - лок.72 Б,Скопје

Дарко Џартовски

Адвокат

consultation Контакт

+389(0)78 235 733

info@dzartovski.com

Биографија

Адвокат Дарко Џартовски

Адвокатска Канцеларија Џартовски

Дарко Џартовски

Адвокат Џартовски Дарко е роден 1982 година во Скопје (Македонија). Целокупното стручно образование и стекнатото работно искуство ги реализира во областа на правото.

Средното училиште го завршува во „Васил Антевски Дрен“ – правен смер, во 2001 година се запишува на Правниот Факултет во Скопје при универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ а по неговото завршување едукацијата ја продолжува на постдипломски (мастер) студии на Правниот Факултет во Белград при Белградскиот Универзитет.

Во 2009 година положува правосуден испит а во 2010 година основа своја адвокатска канцеларија.

За време на студиите и по нивното завршување работи како приправник во нотарска канцеларија, приправник а потоа и стручен соработник во адвокатска канцеларија, како и во „IFC – World Bank Group“ во проектот за воведување на медијацијата како алтернативен начин за решавање на судските спорови.

Учесник е на многу семинари и обуки во областа на правото организирани од домашни и странски едукатори, Адвокатската комора на Р.М. во соработка со Американската Амбасада во Скопје. Од 2015 година, по завршувањето на потребните обуки, адвокат Џартовски Дарко е овластен регистрационен агент во Централниот Регистар на Р.М.

Услуги кои ги нудиме

service-icon

СТОПАНСКО ПРАВО

Застапување пред надлежните судови во сите видови на стопански спорови...Повеќе за Стопанско Право

service-icon

ГРАЃАНСКО ПРАВО И ОБЛИГАЦИОНИ ОДНОСИ

Застапување пред надлежните судови во сите видови на граѓански спорови и постапки...Повеќе за Граѓанско Право

service-icon

КРИВИЧНО ПРАВО

Застапување на обвинето и осомничено лице пред надлежните судови во РМ, јавните обвинителства...Повеќе за Кривично Право

service-icon

СЕМЕЈНО ПРАВО

Застапување пред надлежните Судови во сите видови на семејни спорови и постапки...Повеќе за Семејно Право

service-icon

НАСЛЕДНО ПРАВО

Иницирање оставинска постапка и застапување пред надлежните Судови и Нотари во Р.М....Повеќе за Наследно Право

service-icon

ТРУДОВО ПРАВО И РАБОТНИ ОДНОСИ

Застапување пред надлежните судови во сите видови на работни спорови...Повеќе за Трудово Право и Работни Односи