Location Локација

ДТЦ "Мавровка"
сутерен - лок.72 Б,Скопје

Дарко Џартовски

Адвокат

consultation Контакт

+389(0)78 235 733

info@dzartovski.com

Адвокат Дарко Џартовски

Биографија

Адвокат Џартовски Дарко е роден 1982 година во Скопје (Македонија). Целокупното стручно образование и стекнатото работно искуство ги реализира во областа на правото. Средното училиште го завршува во „Васил Антевски Дрен“ – правен смер, во 2001 година се запишува на Правниот Факултет во Скопје при универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ а по неговото завршување едукацијата ја продолжува на постдипломски (мастер) студии на Правниот Факултет во Белград при Белградскиот Универзитет. Во 2009 година положува правосуден испит а во 2010 година основа своја адвокатска канцеларија Цела Биографија

service-bg
service
service-icon

Стопанско Право

service-icon

Граѓанско Право

service-icon

Кривично Право

service-icon

Семејно Право

service-icon

Наследно Право

service-icon

Трудово Право и Работни Односи